Katarina Nilsson-Moe

Bild på Katarina Nilsson-Moe

073-028 60 99

Nilsson Moe Konsult AB

nilssonmoekonsultab.com

Spetskompetens
Ledarskap. Affärsutveckling. Organisationsförbättring. Certifierad ICF ACC coach. Value Facilitator - utveckling av individer, grupper och organisationer utifrån värderingar. HR Specialist.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Ledarskap, affärsutveckling, logistikfrågor inklusive fraktupphandlingar, organisationsförbättringar och värderingar.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Företaget får det stöd och de råd som det behöver och sedan utvärderar vi de steg som krävs för att nå dit de vill komma.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Företaget bör ha förberett vilket / vilka ämnen de vill prata om.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
De ska känna att de har fått de insikter och hjälp de behöver för att nå sitt mål.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag lyssnar, observerar och ställer frågor för att få en överblick för förståelse för situationen. Jag har lång erfarenhet som ledare och bred kunskap inom logistik, stort engagemang och är genuint nyfiken på olika företags möjligheter och utmaningar.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.

Spetskompetens
Lång logistikerfarenhet inom export och import. Försäljning. HR Specialist.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Ledarskap, affärsutveckling, logistikfrågor inklusive fraktupphandlingar, organisationsförbättringar och värderingar.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Företaget får det stöd och de råd som det behöver och sedan utvärderar vi de steg som krävs för att nå dit de vill komma.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Företaget bör ha förberett vilket / vilka ämnen de vill prata om.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
De ska känna att de har fått de insikter och hjälp de behöver för att nå sitt mål.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag lyssnar, observerar och ställer frågor för att få en överblick för förståelse för situationen. Jag har lång erfarenhet som ledare och bred kunskap inom logistik, stort engagemang och är genuint nyfiken på olika företags möjligheter och utmaningar.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.