Emma Andersson

Bild på Emma Andersson

072-161 48 06

dizparc Halmstad AB

dizparc.se

LinkedIn:LinkedIn

Spetskompetens
Prototyp. Roadmap. Produktlivscykel. Tjänsteutveckling. Patent. Automation. Processkartläggning.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Med mig kan man bolla sina idéer och visioner kring vart man vill eller vad man vill förändra eller utveckla, vilka verktyg och tekniker det finns att utnyttja och i vilken ordning aktiviteter bör läggas för att få en bra utväxling på sina investeringar.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Jag kommer vilja lyssna på personens egen bild av sitt bolag och vad det är man nu vill göra. I mötet med mig kommer man alltid själv att få ta platsen i förarsätet, men jag kommer hjälpa till att forma och konkretisera planen framåt.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Jag önskar att man reflekterar kring sitt nuläge, och även försöker bli tydlig i vad det är man vill göra. Vad har man för målbild, resurser, förutsättningar, utmaningar och konkurrenter? Om förarbetet är gjort får vi möjlighet att i vårt möte accelerera och få ut maximalt av våra timmar tillsammans.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Jag vill framförallt att man får med sig energi, och en känsla av glädje i att ha fått lite nya infallsvinklar och idéer att jobba vidare med.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Min största styrka är att kunna ta ett steg tillbaka och se helheten. Jag är även strukturerad och bra på att konkretisera både mål och aktiviteter. Min erfarenhet från att ha arbetat i både tillverkande industri, med produkt- och tjänsteutveckling och med digitalisering ger också bra förutsättningar att kunna stötta bolag tvärs flera områden.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.

Spetskompetens
Digitalisering. Strategi. Webb. Agile. App. E-handel. BI.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Med mig kan man bolla sina idéer och visioner kring vart man vill eller vad man vill förändra eller utveckla, vilka verktyg och tekniker det finns att utnyttja och i vilken ordning aktiviteter bör läggas för att få en bra utväxling på sina investeringar.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Jag kommer vilja lyssna på personens egen bild av sitt bolag och vad det är man nu vill göra. I mötet med mig kommer man alltid själv att få ta platsen i förarsätet, men jag kommer hjälpa till att forma och konkretisera planen framåt.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Jag önskar att man reflekterar kring sitt nuläge, och även försöker bli tydlig i vad det är man vill göra. Vad har man för målbild, resurser, förutsättningar, utmaningar och konkurrenter? Om förarbetet är gjort får vi möjlighet att i vårt möte accelerera och få ut maximalt av våra timmar tillsammans.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Jag vill framförallt att man får med sig energi, och en känsla av glädje i att ha fått lite nya infallsvinklar och idéer att jobba vidare med.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Min största styrka är att kunna ta ett steg tillbaka och se helheten. Jag är även strukturerad och bra på att konkretisera både mål och aktiviteter. Min erfarenhet från att ha arbetat i både tillverkande industri, med produkt- och tjänsteutveckling och med digitalisering ger också bra förutsättningar att kunna stötta bolag tvärs flera områden.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.