Anders Avehall

Anders Avehall

Marknad och sälj

anders@alexenavehall.se

0708-34 04 88

Alexén Avehall Advisory

www.alexenavehall.se/

Alexén Avehall Advisory hjälper verksamheter att hitta sin riktning. Vi är kreativa strateger och rådgivare inom varumärkesutveckling, positionering, identitet och konceptutveckling. Om du inte vet vad du vill uppnå med ditt varumärke, kan du inte heller veta om du gör rätt.

"Vad ska dina kunder känna, tycka och göra när de möter ditt varumärke?"

Kompetens för område Marknad och sälj:
Positionering, Varumärkesutveckling, Visuell identitet, Namn- och konceptutveckling, Kommunikationsrådgivning

Presenteras av:

I samarbete med: