Anita A'son-Strandahl

Anita A'son-Strandahl

Affärsidé och affärsplan

Ekonomi och Juridik

Ledning och organisationsutveckling

anita@mihr.se

0702-04 47 33

MIHR Development AB

www.mihr.se/

Anita A'son-Strandahl, MIHR Development AB. Hon kan hjälpa till med att utveckla organisationer och dess affärsidéer. Hon ser sig själv som positiv realist och anser att allt hänger ihop, i en verksamhet.

"Att få rådgivning handlar inte om att få en käpp, utan snarare ett fiskespö och man kan fiska tillsammans med en part utifrån!"

Kompetens för område Affärsidé och affärsplan
Strategi och affärsutveckling, Affärs- och marknadsplan, Företagsetablering

Kompetens för område Ekonomi, avtal och juridik
Budget, Prissättning, Intro gratis bokförings- och faktureringsprogram, Kompanjonavtal

Kompetens för område Ledning och organisationsutveckling: 
Ledarutveckling, Teamutveckling, Styrelsearbete, Rekrytering och urval

Presenteras av:

I samarbete med: