Ann Willner

Ann Willner

Ledning och organisationsutveckling

ann@awurval.se

0760-25 80 08

AW Urval AB

www.awurval.se/

Ann Willner driver AW Urval AB och jobbar med rekrytering. Hon har kompetens inom marknadsföring och affärsutveckling och ser hela bilden, vad kan en rekrytering innebära för ett företag?

"Jag är väldigt noggrann. Det handlar inte bara om att tillsätta en person, utan rätt person till just den arbetsuppgiften!"

Kompetens för område Ledning och organisationsutveckling:
Rekrytering och urval, Second opinion, Chefsrekrytering

Presenteras av:

I samarbete med: