Ewa-Britt Filipsson

Ewa-Britt Filipsson

Marknad och sälj

Produkt/tjänsteutveckling och import/export

info@landsbygdscoach.se

0704-57 41 35

Landsbygdscoach Turism och Affärsutveckling

www.landsbygdscoach.se/

Ewa-Britt Filipsson driver Landsbygdscoach Turism och Affärsutveckling. Hon hjälper företag med marknadsföring och att utveckla en produkt eller tjänst, samt att söka finansiering,  Men hennes spetskunskap är att göra företag synliga, framför allt på webben.

"En del är ganska negativa till marknadsföring på sociala medier, men det brukar oftast vara dem som blir de bästa marknadsförarna!"

Kompetens för område Marknad och sälj: 
Strategisk marknadsföring, Varumärke, Hemsidor, SEO, Finansieringsfrågor

Kompetens för område Produkt/tjänsteutveckling och import/export
Exportturism besöksnäring, Produkt-/tjänsteutveckling, Paketering besöksnäring 

 Presenteras av:

I samarbete med: