Friedrich Anders Allendorff

Friedrich Anders Allendorff

Marknad och sälj

Produkt/tjänsteutveckling och import/export

fa@allendorff.se

0761-27 25 10

Allendorff Consulting AB

allendorff.se/

Fritz Allendorff driver Allendorff Consulting AB. Han kan hjälpa till med import/export och företag som vill utveckla sig ner mot kontinenten. Friedrich är nyfiken på hur företag kan hitta nya marknader, det som kan vara självklart för någon, kan vara värt hur mycket som helst för någon annan.

"Problemställningar är det bästa som finns och kritik är det bästa som finns, det är då kan man växa!"

 

Presenteras av:

I samarbete med: