Hanna Berggren

Hanna Berggren

Miljö, Social och ekologisk hållbarhet

hanna.berggren@seeu.se

0737 08 25 82

See U Halmstad AB

www.seeu.se/

Hanna Berggren, See U i Halmstad AB, brinner för miljöfrågorna i ett entreprenörskap. Hon tror på kunskap, förståelse och kommunikation. Hanna vill belysa de positiva aspekterna av miljöfrågorna och inte bara se det ur ett negativt perspektiv.

"Mitt motto är att, det jag har upplevt i naturen som liten, vill jag att mina barn också ska kunna uppleva."

Kompetens för område Miljö/ Social och ekologisk hållbarhet
Miljöledning, Miljöutbildning, Kvalitetsledning, Hållbarhetsarbete, Hållbarhetsredovisning

Presenteras av:

I samarbete med: