Hanna Plymouth

Hanna Plymouth

Marknad och sälj

Miljö, Social och ekologisk hållbarhet

hanna@hplymouthutveckling.se

0727-30 42 42

H Plymouth Utveckling AB

hplymouthutveckling.se/

Hanna Plymouth, driver sitt egna bolag, H Plymouth Utveckling. Hon kan både hjälpa till inom områdena ”Marknad och sälj…” och ”Miljö och hållbarhet…”. Hanna hjälper företag att komma igång med sitt hållbarhetsarbete och att belysa det som ett företag redan gör bra. Inom marknad och sälj tycker hon det är viktigt att man inte ska känna rädsla inför sin försäljning. Att man ska värdera sitt arbete och våga ta betalt.

Man pratar alldeles för mycket om ”inifrån och ut”. Man behöver vända på det , sätt dig i kundens stol!”

Kompetens för område Marknad och sälj: 
Ta betalt, Säljande offerter, Säljplanering, Säljmötet, Kundperspektivet

Kompetens för område Miljö/ Social och ekologisk hållbarhet
Hållbarhetsstrategi, Starta hållbarhetsarbete, Hållbar affärsmodell, CSR, Workshops

Presenteras av:

I samarbete med: