Malin Brandqvist

Malin Brandqvist

Ledning och organisationsutveckling

malin@awurval.se

0738-43 01 25

AW Urval AB

www.awurval.se/

Malin Brandqvist jobbar på AW Urval AB och är i grunden beteendevetare med arbetspsykologi som inriktning. Hon har specialiserat sig på rehab och kan hjälpa företag med just rehabilitering, sjukskrivningar och förebyggandet av dessa. Malin jobbar med exempelvis arbetsmiljön, individuella samtal, coachning och rekrytering.

"Att lyssna på varje enskild persons individuella behov, tycker jag är viktigt, för mötet med människor är så fantastiskt roligt!"

Kompetens för område Ledning och organisationsutveckling
Rekrytering och urval, Second opinion, Rehabilitering

Presenteras av:

I samarbete med: