Marie Björling Duell

Marie Björling Duell

Affärsidé och affärsplan

Ledning och organisationsutveckling

marie@kompetenshamnen.se

0705-51 07 05

Kompetenshamnen AB

www.kompetenshamnen.se

Marie Björling Duell, Kompetenshamnen.

Marie ser företagande som tre viktiga delar: individerna, hur individerna fungerar tillsammans och företagets verksamhetsidé. Dessa tre komponenter kan göra att företaget tar riktigt stora kliv och just dessa kan hon hjälpa till med och koppla samman.

"Det är som ett detektivarbete, samtidigt som man skapar glädje och energi!"

Presenteras av:

I samarbete med: