Michaela Sundström

Michaela Sundström

Miljö/ Social och ekologisk hållbarhet

michaela.sundstrom@sweco.se

0702-89 71 38

SWECO Enviroment AB

www.sweco.se/

Michaela Sundström jobbar på SWECO Enviroment AB med miljö och hållbarhetsfrågor. Michaela kan hjälpa företag med bland annat miljöpolicys, tillståndsfrågor och kontakt med myndigheter. Hon vill visa att det inte behöver vara så svårt och att det oftast blir lönsamt i slutändan.

"Man kan göra det väldigt enkelt och få in hållbarhet på ett praktiskt sätt i det arbetet som man gör dagligen!"

Kompetens för område Miljö/ Social och ekologisk hållbarhet
Miljölagstiftning, Egenkontroll, Tillstånd, Miljöutredningar

 Presenteras av:

I samarbete med: