Mikael Blom

Mikael Blom

Ledning och organisationsutveckling

mikael@ledarteamet.se

0733-62 13 71

Ledarteamet

ledarteamet.se/

Mikael Blom, Ledarteamet, brinner för vad den enskilda individen har för drivkrafter och förmågor. Han kan hjälpa företag med exempelvis kommunikationsstrategier, konflikthantering och sammansättning för att få väl fungerande team.

"Jag gillar att vara där det händer och jag är inte rädd för att kasta mig ut i det okända!"

Kompetens för område Ledning och organisationsutveckling
Utveckling, Personal, Organisation, Ledarskap 

Presenteras av:

I samarbete med: