Pontus Brantberg

Pontus Brantberg

Ledning och organisationsutveckling

pontus@brapersonal.nu

0702-68 06 70

Bra Personal Sverige AB

brapersonal.nu/

Pontus Brantberg driver Bra Personal Sverige AB och arbetar med rekrytering och att hitta rätt medarbetare. Vad är det för kunskaper som behövs och vad är det för kunskaper som redan finns i företaget?

"Det är medarbetarna som är allt i ett företag, de är motorn, kärnan till det hela!"

Kompetens för område Ledning och organisationsutveckling
Rekrytering, Anställning

Presenteras av:

I samarbete med: