Ritha Andersson

Ritha Andersson

Affärsidé och affärsplan

Ledning och organisationsutveckling

ritha@kxm.se

0730-26 10 90

KXM Development AB

kxm.se/

Ritha Andersson jobbar på KXM Development AB och arbetar med affärsutveckling och affärsplan, men också med ledning och organisation. Hon tycker det är spännande att möta olika verksamheter och se hur de jobbar.

"Det är viktigt med helhet. Man kanske tänker, "bara jag säljer mer", men hur får man med sig hela företaget så det blir bra!"

Kompetens för område Affärsidé och affärsplan:
Strategi, Motivation, Affärsplan, Affärsutveckling, Målbild

Kompetens för område Ledning och organisationsutveckling
Ledarskap, Uppföljning, Teamutveckling, Inspiration, Organisation

Presenteras av:

I samarbete med: