Sofia Nyholm

Sofia Nyholm

sofia.nyholm@wspgroup.se

0702-37 29 88

WSP Sverige AB

www.wsp.se

Sofia Nyholm jobbar på WSP Sverige AB med miljö, hållbarhet och CSR. Sofia kan hjälpa företag med exempelvis hållbarhetspolicys, hållbarhetsredovisningar och löpande hållbarhetsarbete.

"Att jobba med miljöfrågor, då stärker man inte bara företaget och dess medarbetare, utan man skapar även ett mervärde för kunden."

Presenteras av:

I samarbete med: