Kommunernas näringslivsenheter

Efter att du har anmält dig till Timbanken kommer näringslivsenheten i din kommun att kontakta dig för en kort avstämning kring ditt behov av rådgivning i Timbanken. Om du har några frågor redan nu får du dock gärna kontakta näringslivsenheten i din kommun.

Laholm

Laholms Kommun, Näringslivskontoret

Besöksadress:
Skottegränd 3, Laholm
timbanken@laholm.se

Anna-Lena Karlsson
Telefon: 0430 - 152 50

Hylte

Hylte Kommun, Näringslivskontoret

Besöksadress:
Storgatan 12, Hyltebruk
Camilla.Johansson2@hylte.se

Camilla Johansson
Mobil: 073 - 371 83 53

Varberg

Näringslivs- och destinationskontoret
Varbergs kommun

Besöksadress:
Västra Vallgatan 39, 
432 41 Varberg
naringsliv@varberg.se

Åsa Åkesson
Telefon 0340 - 868 18

Halmstad

HighFive

Besöksadress
Kristian IV:s Väg 3

Sandra Johannesson
Mobil: 073 - 303 85 41
sandra.johannesson@h5halmstad.se

Sara Nilsson
Mobil: 070 - 745 03 08
sara.nilsson@h5halmstad.se

Falkenberg

Falkenbergs Näringsliv AB

Besöksadress:
Kvarngatan 2, Falkenberg
naringsliv@falkenberg.se

Madeleine Nemstrand
Mobil: 076 - 786 12 91

Karin Torstensson
Mobil: 072 - 142 14 93

Linn Persson

Kungsbacka

Kungsbacka Kommun

Besöksadress:
Storgatan 37, Kungsbacka
naringsliv@kungsbacka.se

Anna Frykman
Telefon: 0300 - 83 49 39

Simon Jacobsson
Telefon: 0300 - 83 41 54

Eva Kjellgren
Telefon 0300 - 83 66 12

Presenteras av:

I samarbete med: