Timbankskompassen

Timbankskompassen är en digital vägledning inför din rådgivning i Timbanken. Här kan du svara på 14 frågor kring ditt företags behov och få vägledning i val av rådgivningsområde. Du kan göra Timbankskompassen hur många gånger du vill, inget registreras i detta steg.

Testa Timbankskompassen


Om du vill veta mer om resultatet av Timbankskompassen kan du läsa mer om de olika områden under:

Område 1 - Affärsplan och Affärsstrategi
Område 2 - Ekonomi och Juridik
Område 3 - Marknad och Sälj
Område 4 - Ledning, Personal och Organisationsutveckling
Område 5 - Produkt-/tjänsteutveckling och Import/Export
Område 6 - Digitalisering, teknik och automation
Område 7 - Miljö, social, ekologisk hållbarhet och CSR 

Presenteras av:

I samarbete med: