Vad är Timbanken?

Timbanken är Region Hallands och kommunernas affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett.

När du öppnar konto i Timbanken får du tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året inom följande områden.

  • Affärsplan ,affärsstrategi och affärsutveckling
  • Ekonomi, avtal och juridik
  • Marknad, sälj, social media, varumärkesarbete och offentlig upphandling
  • Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar
  • Produkt/tjänsteutveckling och import/export
  • Digitalisering, teknik och automation
  • Miljö, social, ekologisk hållbarhet och CSR

Rådgivningen och konsulthjälpen inom varje område utförs av kvalificerade konsulter och specialister som valts ut och upphandlats av Region Halland.

Så här går det till!

Leta upp det område du främst är intresserad av och se vilka konsulter och specialister som verkar inom det området. Verkar något intressant? Fortsätt vidare och öppna konto i Timbanken.

Två vägar in:

1) Registrera dig och ditt företag på Anmäl dig här och ange vilken kommuns näringslivsenhet du vill ha kontakt med. Därefter blir du kontaktad av någon därifrån.

Efter registrering kommer du till Timbankskompassen där du får besvara några korta frågor. Frågorna syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för att utnyttja konsulttimmen på bästa sätt.

2) Hör av dig direkt till näringslivsenheten i din kommun. Personalen tar emot dig och ni har dialog om hur Timbankens resurser bäst kan användas för ditt företag men du får även information om andra möjligheter som finns. De hjälper till med registrering om det inte redan skett via webben. Här är kontaktuppgifter till kommunernas näringslivsenheter

När din anmälan har registrerats reserveras 5 kostnadsfria konsulttimmar. Därefter tilldelar personalen på din kommuns näringslivskontor en eller flera konsulttimmar (dock max 5 timmar). Du förbinder dig att delta i en enkätuppföljning efter varje använd timme samt efter avslutad serie av genomförda affärsutvecklingstimmar.

I samband med att du ansöker om timmar i Timbanken kommer Region Halland att behandla dina personuppgifter. Information om hur dina personuppgifter kommer att hanteras kan du läsa om på Region Hallands webb: http://www.regionhalland.se/om-region-halland/organisation/dataskydd/

 

När du tilldelats timmar, kontaktar Du den konsult du valt via mail eller telefon. Du har 60 dagar på dig att boka din första timme.

Efter genomförd rådgivning kommer det ett feedbackmail med några korta frågor som ska besvaras omgående, för att sedan få tillgång till fler konsulttimmar. När du vill ha fler timmar kontaktar du näringslivsenheten i din kommun igen som återigen tilldelar timmar till dess taket nås.

Efter den femte och sista affärsutvecklartimmen (eller om man angett att man inte vill ha fler) får man en slutenkät att besvara. Denna används som underlag till beslutsfattare i Region Halland i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Om du inte fyller i enkäterna kan du inte heller bli beviljad nya timmar i Timbanken.

 Presenteras av:

I samarbete med: