Vad är Timbanken?

Timbanken är ett stöd för dig som ska starta eller som vill utveckla ett företag i Halland. När du öppnar ett konto i Timbanken får du fem timmar gratis rådgivning av en expert. Du väljer själv vad du vill fokusera på. Det kan exempelvis handla om hur du gör bättre affärer, syns mer eller jobbar smartare. Under Områden & konsulter hittar du de områden du kan få expertstöd inom.

Bakom Timbanken står Region Halland och de halländska kommunerna. Rådgivningen får du av kvalificerade konsulter och specialister som har upphandlats av Region Halland.

Så här gör du:

1. Välj område och expert

Leta upp det område du är intresserad av och se vilka konsulter och specialister som verkar inom det området. Verkar något intressant? Gå vidare och öppna konto i Timbanken.

2. Öppna konto

Det finns två vägar in i Timbanken:

1) Registrera dig och ditt företag på Anmäl dig här och ange vilken kommuns näringslivsenhet du vill ha kontakt med. Därefter blir du kontaktad av någon därifrån.

Efter registrering kommer du till Timbankskompassen. Där får du svara på några snabba frågor för att du ska använda dina kostnadsfria rådgivningstimmar på bästa sätt.

2) Hör av dig direkt till näringslivsenheten i din kommun. Personalen tar emot dig och ni har dialog om hur Timbankens resurser bäst kan användas för ditt företag, men du får även information om andra möjligheter. De hjälper till med registrering om du inte redan har gjort det via webben. Här är kontaktuppgifter till kommunernas näringslivsenheter.

3. Du får dina timmar

När din anmälan har registrerats reserveras fem kostnadsfria timmar. Därefter får du en eller flera konsulttimmar (max fem timmar totalt) från din kommuns näringslivsenhet. Du förbinder dig att delta i en enkätuppföljning efter varje använd timme samt efter att du har använt alla dina tilldelade timmar.

När du söker om timmar i Timbanken kommer Region Halland att behandla dina personuppgifter. Information om hur dina personuppgifter kommer att hanteras kan du läsa om här

4. Kontakta din Expert

Kontakta den expert du valt via mail eller telefon när du har fått dina konsulttimmar från din kommuns näringslivsenhet. Du har 60 dagar på dig att boka din första timme, annars förfaller dina timmar och du kan inte längre använda dem utan att göra en ny ansökan. 

5. Din feedback är viktig

Efter första rådgivningen får du ett mail med några snabba frågor som du ska svara på för att få tillgång till fler timmar. Kontakta näringslivsenheten i din kommun när du är redo för fler timmar. Du kan få max fem timmar totalt. (Om du inte fyller i frågorna, kan du inte få nya timmar i Timbanken.)

Efter sista timmen med en expert får du några sista frågor att svara på. Dina svar är viktiga - de används i arbetet med att förbättra och utveckla Timbanken.

Så här använde vi Timbanken

Presenteras av:

I samarbete med: