Andreas Skoglund

Andreas Skoglund

Affärsidé och affärsplan

andreas@miljokompassen.se

070-7640831

Miljökompassen AB

www.miljokompassen.se

1. Vad kan du hjälpa till med?

 Stöttar företag som vill utvecklas att se var deras knäckfrågor är, hur de kan och bör agera för att nå sina mål, med kvalitetsledning, affärsmodellering och målstyrning.

2. Vad är Dina styrkor?

 Kunnande, flexibilitet och stort engagemang. Erfarenhet från små och medelstora företag i Norrland. Djup insikt i hundratalet företag och generell insikt i det femdubbla.

3. Vad driver Dig?

Att se norrländska företag växa – en avgörande motpol till den snabba utvecklingen i Stockholm, Göteborg och Malmö. De är en viktig motor - vi måste hänga med.

4. Vad ser Du som viktiga framgångsfaktorer?

Driv och engagemang – att rigga företaget för en långsiktighet, både för individen, företaget och samhället.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?

Lyhördheten – och inse att vi löser saker tillsammans med kunden, inte åt kunden.

 

Presenteras av:

I samarbete med: