Anna Fristadius

Anna Frestadius

anna.frestadius@coompanion.se

070-2806244

Coompanion

www.jamtland.coompanion.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Information och rådgivning om kooperativt drivna företag, ideella och ekonomiska föreningar. Processledning för vidareförädling av idéer för affärsutveckling av företag och verksamheter.

2. Vad är Dina styrkor?
Affärsutveckling, marknadsföring, sälj och processledning/grupputveckling. Håller gärna fokus och riktning kring landsbygdsutveckling där breda nätverk finns. 

3. Vad driver Dig?
Att få vara med när människor gör verkstad av sina idéer och skapar hållbara och demokratiska företag. 

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
Känna glädje och tro på sig själv.. Engagemang från omgivningen och samverkan med andra.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Att se utvecklingsmöjligheter och växtkraft. Hålla ett öppet sinne och arbeta inkluderande. Söka råd hos kollegor om jag själv inte har svar på frågeställningar. Våga ifrågasätta och arbeta för att inte reproducera/stärka gamla, dysfunktionella strukturer/normer. Samtal med oss sker under sekretess. Du kan känna trygghet med att det vi samtalar om stannar mellan oss.

Presenteras av:

I samarbete med: