Anna Hansson

Anna Hansson

annah-s@live.se

070-647 45 92

AnnaH´s

1. Vad kan du hjälpa till med?

Ledarutveckling genom Mental Träning. Jag hjälper människor att leda sig själva och andra på ett smartare sätt för att må och fungera bättre i framtida situationer.

2. Vad är Dina styrkor?

Jag har lätt för att få andra att prata och känna sig trygga i ovana situationer. Jag är lyhörd och ser till helheten, inte minst vad det gäller inlärning.

3. Vad driver Dig?

Utveckling. Att se en annan människa växa i både med och motgång engagerar mig. Det gäller inte minst mig själv. Vi lever så länge vi lär!

4. Vad ser Du som viktiga framgångsfaktorer?

Mål och mening, öppenhet och omtänksamhet. Det ska finnas ett mål och menig med det man gör för att det ska kännas meningsfullt att påbörja en förändring. I öppna och omtänksamma miljöer så vågar vi göra misstag.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?

Att möta varje människa som jag själv vill bli bemött. Alla människor är lika viktiga oavsett bakgrund. För mig är det viktigt att föregå med gott exempel och leva som jag lär

Presenteras av:

I samarbete med: