Annalena Sjölund

Annalena Sjölund

Ledning och organisationsutveckling

annalena@miljokompassen.se

070-3156070

Miljökompassen AB

www.miljokompassen.se

1. Vad kan du hjälpa till med?

Enkla ledningssystem för miljö, kvalitet, arbetsmiljö och hållbarhet: ISO och Smart ledningssystem. Affärspositionering för lönsam och hållbar utveckling.

2. Vad är Dina styrkor?

Engagemang. Utgår alltid från företagsledningens eget motiv och drivkraft för hållbart och lönsamt förbättringsarbete

3. Vad driver Dig?

Att stötta företag till långsiktig och hållbar skillnad för medarbetarna, miljön och samhället. Hållbarhet för affärer – Affärer för hållbarhet. 

4. Vad ser Du som viktiga framgångsfaktorer?

När hållbarhet och lönsamhet blir förenligt i företagets affärsmodell.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?

Lyhördhet för företagets egen drivkraft för fastställande av ambitionsnivå. Vägen är en del av målet.

Presenteras av:

I samarbete med: