Anne-Marie Hamren

Anne-Marie Hamren

Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar

annemarie@hamren-hr.se

070-3011491

Hamren HR AB

1. Vad kan du hjälpa till med?
Konsultativt stöd inom hela HR området:
Organisationsutveckling.
Coacha och inspirera chefer och medarbetare.
Arbetsrätt och fackliga relationer.
Kultur och värdegrundsfrågor.
Process och förändringsledning.

2. Vad är Dina styrkor?
Mångårig erfarenhet av både strategiskt och operativt HR arbete inom flera olika företag och branscher.
Framåtanda och ett uppmuntrande förhållningssätt.
Att se koppling mellan aktiviteter och övergripande strategi.

3. Vad driver Dig?
Genom ett affärsdrivet HR arbete bidra till kundens framgång och attraktivitet som arbetsgivare och affärspartner - att göra skillnad.

4. Vad ser Du som viktiga framgångsfaktorer?
Genom ett strategisk och verksamhetsnära HR arbete skapa förutsättningar för verksamheten att nå sina mål. Med målstyrning, rätt ledarskap och företagskultur öka trivsel som ger en motiverad och presterande organisation.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Att vara:
Lyhörd för kundens behov och förväntan på uppdraget.
Förtroendeingivande, kontaktskapande och affärsmässig.
Engagerad och nyfiken.

Presenteras av:

I samarbete med: