Bengt Östman

Bengt Östman

Ekonomi, avtal och juridik

beastman.nr1@gmail.com

070-5169370

B Östman Transport- & Rådgivningsservice AB

1. Vad kan du hjälpa till med
Jag kan förutom ekonomisk rådgivning i allmänhet hjälpa till med och föreslå olika finansieringslösningar beroende på vad som skall finansieras. Målsättning, budget och uppföljning är en viktig del i företagandet där jag också erbjuder att vara den förlängda armen till myndigheter och banker.

2. Vad är Dina styrkor?
Min styrka är att jag har 36 år som företagsrådgivare i bankbranschen, allt från små enmansföretag till större koncerner. Jag har därigenom skaffat mig ett stort kontaktnät, en god branschkunskap med god insikt och bred erfarenhet i vad eget företagande innebär och vilka situationer man kan ställas inför. Jag driver sedan april 2018 ett eget företag med verksamhet inom chaufförs- och rådgivningstjänster.

3. Vad driver Dig?
Resultatet, och att följa ett företags / en människas utveckling i både upp- och nedgång och utifrån detta försöka analysera varför det går som det går.

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer
Förarbetet är som alltid det viktigaste för att nå framgång med ett bra resultat.
Att man är rustad med ett gott tålamod och att man verkligen tror på sin idé.
Skapa förtroende hos sina kunder.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult.
Att vara en god lyssnare och försöka sätta sig in i kundens verksamhet och situation.

Presenteras av:

I samarbete med: