Björn Salomonsson

Björn Salomonsson

Marknad, sälj, varumärkesarbete och offentlig upphandling

bjorn@retailbjornen.se

0730-788660

Retailbjörnen AB

www.retailbjornen.se/
 1. Vad kan du hjälpa till med?
  Jag hjälper dig med rådgivning kring artikellanseringar, prisstrategier, merförsäljning och hur du blir mer lyckosam i kundmötet.

 2. Vad är Dina styrkor?
  Lyssnande, lång erfarenhet av försäljning, inspirerande.

 3. Vad driver Dig?
  Att se andra lyckas med sina affärer, och att jag kanske varit en positiv orsak till det.

 4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
  Se, hör och uppvakta din kund.

 5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
  Inta en stöttande och coachande roll, så att mottagaren själv får utveckla sina idéer men kanske får hjälp att se dem ut ett annat.

Presenteras av:

I samarbete med: