Camilla Olsson

Camilla Olsson

Marknad och sälj

Ledning och organisationsutveckling

camilla@visionskraft.se

070-5838280

Visionskraft AB

www.visionskraft.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Jag finns till för dig som vill ha någon att bolla frågor som rör marknad, kommunikation samt ledning och styrning.

2. Vad är Dina styrkor?
Jag har många års erfarenhet från privat, offentligt och medlemsstyrd verksamhet.
Min erfarenhet gör att jag kan hjälpa dig att navigera i just din process oavsett om det gäller att lägga upp en marknadsplan, att ta fram din egen företagsstory eller för att se vilken typ av ledningsverktyg just du behöver

3. Vad driver Dig?
Att se andra utveckla sig och sitt företagande. Jag tror mycket på den lokala drivkraften

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
Samverkan, relationer, struktur och mod

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
För mig är det viktigt att du som behöver råd/driver ditt företag, är den som styr åt vilket håll du vill och i vilken fart du ska till ditt mål. Jag kan finnas med som hjälp för att tolka kartan och för att ta fram en färdplan.

Presenteras av:

I samarbete med: