Catharina Törngren

Catharina Törngren

Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar

catharina@torngrenkonsult.se

070-5291235

Törngren Konsult AB

www.torngrenkonsult.se

 

1. Vad kan du hjälpa till med?
Frågor gällande planering av organisationens utveckling. Ex utvecklingssamtal, hur man genomför förändringar i organisationen enligt lagar och avtal, ledarskapsfrågor.

2. Vad är Dina styrkor?
Lång erfarenhet av att arbeta med personal och dess utveckling. Tydlig i min kommunikation. Målfokuserad. Har lätt att få en helhetssyn.

3. Vad driver Dig?
Att få vara med och skapa möjligheter för de människor jag arbetar med. Att få lära mig av andra människor.

4. Vad ser Du som viktiga framgångsfaktorer?
Att lyssna och förstå för att sedan kunna komma med råd som är relevanta för bransch, företag och organisation. Individuellt för varje företag.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Att lyssna och förstå. Att försöka få personen att uppfatta mina råd som egna förslag, dvs de ska kännas rätt för den som vill ha råden.

Presenteras av:

I samarbete med: