Dan Humble

Dan Humble

Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar

dan.humble@telia.com

070-6750237

Ample HB

1.Vad kan du hjälpa till med?
Utveckla verksamhet, affärsidé, personal och ledningen genom reflektion och vision kopplat till normer och värderingar så att resultatet stärks och begreppet affärsutveckling får en ny dimission.

2. Vad är Dina styrkor?
Inriktning på organisationsutveckling, varumärken och framgång genom att relatera till värdegrund. Försöker med ett marknadsorienterat synsätt öka förståelsen för den egna begränsningen och möjlig utveckling som följer på insikt och analys av normer och värderingar.

3. Vad driver Dig?
Gillar att leda/delta i verksamheter där alla ges möjlighet att utvecklas enskilt och tillsammans. Men med fokus på det ansvar som åligger mig och mitt uppdrag för företagets/organisationens bästa. Har under min tid nyttjat LOTS, SWOT, LFA eller 4R-analyser på uppdrag.
4. Vad ser Du som viktiga framgångsfaktorer?
Har bred erfarenhet från strategiskt – och ledande arbete. Utvecklat nya modeller för upphandling, sponsring, tillsyn m m något som fick stor uppmärksamhet i media samt inte minst - tänkt effekt i verksamheten. Har föreläst och utbildat i många år.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Lyhörd och utmanande I syfte att förbättra, förändra och förenkla i verksamheter eller ge förutsättningar för egna reflektioner i befintliga verksamheter, affärsidéer eller arbetssätt.

Presenteras av:

I samarbete med: