Eva Liljeros

Eva Liljeros

Ekonomi och Juridik

eva@adeona.se

070-6356815

Adeona Mervärden AB

www.adeona.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Jag kan hjälpa till med affärsplanen, mål och visioner, strategier och handlingsplaner för utveckling. Ekonomiska frågor i form av t.ex. budget och uppläggning av den ekonomiska administrationen.

2. Vad är Dina styrkor?
Mina styrkor är att jag är bra på att ställa ”rätt” frågor, en god lyssnare och har en förmåga att låta dig hitta de rätta svaren.

3. Vad driver Dig?
Att se företagare utvecklas och nå sin fulla potential, både vad gäller företagandet och privatlivet.

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
Att ha passion för sin verksamhet. Att sätta välformulerade mål.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Att möta företagaren där hen befinner sig, att lyssna noga, att inte föreslå lösningar utan låta företagaren hitta lösningen själv.

Presenteras av:

I samarbete med: