Eva Olofsson

Eva Olofsson

Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar

info@evaolofsson.se

070-2161678

Eva Olofsson – Din partner i inre utveckling

www.evaolofsson.se

Vad kan du hjälpa till med?
Det inre goda ledarskapet, oavsett om det handlar om ett yttre ledarskap eller ett inre ledarskap. Jag utför ledarutveckling och utgår från det personliga ledarskapet. För att kunna leda sig själv och andra behöver man känna sig själv. Att bli trygg i sig själv som företagare.

2. Vad är Dina styrkor?
Med empati, närvaro och engagemang möter jag kunden och behovet. Med inriktning på människan, organisationen och riktningen är fokus på utveckling. Beteendevetare med 16 års samtalserfarenhet i möte av ledare och medarbetare i företagshälsovård och omställning mm. Har även arbetat i familjeföretag med inköp och produktionsplanering. Samtal i fria upplägg med möjlighet till KBT inriktning.

3. Vad driver Dig?
Utveckling, medvetenhet och god kommunikation driver mig. Jag vill hjälpa människor att nå större möjligheter genom strategier för inre trygghet - för att nå resultat behöver vi ha självkännedom och ett bra självledarskap.

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
Drivkraft, framtidstro och engagemang gör att vi är i kontakt med visionen. Tydliga roller och riktning är viktiga. I goda relationer är vi prestigelösa, samverkande och uppnår våra mål.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Att vara lyhörd för kundens behov, tillsammans kan vi identifiera strategier och väg framåt.
Att inge förtroende för gott samarbete. Att belysa och tydliggöra det som behövs, ibland omedvetet.

Presenteras av:

I samarbete med: