Ewa-Britt Filipsson

Ewa-Britt Filipsson

Marknad och sälj

info@landsbygdscoach.se

070-4574135

Landsbygdscoach Turism & Affärsutveckling

www.landsbygdscoach.se

1. Vad kan du hjälpa till med?

Min spetskompetens ligger inom utveckling av besöksnäringen och jag har erfarenhet av produktutveckling/marknadsföring/försäljning samt rådgivning i finansieringsfrågor.

Mina kunder är i huvudsak lantbruk med djur, växt eller häst aktiviteter samt hotell och restaurang. I marknadsföringsportföljen finns också många små företagare inom olika branscher som behövt hjälp med bl.a. hemsidor och marknadsföring över webben. Hjälper till med ansökningshandlingar för offentliga medel.

2. Vad är Dina styrkor?

Mitt stora nätverk från 15 års arbete i landsbygd från Kiruna till Lund. Att inte vara från det landskap kunden befinner sig i utan se på företaget ur kundperspektiv.  Det finns alltid jämförelsepunkter att dela med sig till presumtiv kund. Vid kontakttillfället ser jag gärna en grundlig intervju av kunden som också vid tidsbokningen får en återkoppling i form av en webbundersökning på företagets synlighet innan vi träffas. 

3. Vad driver Dig?

En önskan om en hållbar och levande landsbygd och att se småföretagaren växa i detta. Drivkraften är också att i detta medverka till en expansiv turism som bygger på bra produkter inte minst i sektor mat och boende som håller för export.

4. Vad ser Du som viktiga framgångsfaktorer?

Att fler kvinnor får möjlighet att utveckla sina företag till lönsamhet. En framgångsfaktor kan också vara att få de lite äldre kundgrupperna att inse att webbmarknadsföring inte behöver vara så svårt. Att min kund hittar rätt väg och har fått en insikt i affärsutveckling inom exportmognad och vikten av synlighet i de kanaler som säljer produktutbudet online.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?

Att lyhört anpassa sig efter min kunds önskemål och att följa upp resultatet efter rådgivningen.

Presenteras av:

I samarbete med: