Henrik Lundqvist

Henrik Lundqvist

Marknad, sälj, varumärkesarbete och offentlig upphandling

helu.lund@gmail.com

072-2069095

Always 4Ryou

www.always-4r-you.webnode.se

1. Vad kan jag hjälpa till med?
Det du/ni är ute efter att lyckas med i sälj/marknadsföring behärskar vi.
Att analysera din eller avdelningens förmåga att lyckas med orderflödet.
Att hitta dom avvikelser,brister i säljarbetet med kunder.
Att du eller ni får ny kunskap och insikt i vad som saknas för att lyckas.

2. Vad är dina styrkor?
Att jag snabbt och säkert lyssnar av och förstår vad som saknas.
Att jag behärskar konsten att sälja och driva/bygga varumärken.
Att jag är frågvis i min läggning att vara coach.
Att skapa en kraftfull teamkänsla.

3. Vad driver dig?
Att lyckas med ett uppdrag som ser omöjligt ut.
Att via konsultering/coachning vara en del av framgångarna.
Att vara ett starkt stöd så att fler lyckas med det dom avser att lyckas med.
Att kunderna är mer än nöjd.

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
Formen för hur vi sätter upp utmaningar/mål.
Tålamod och uthållighet.
Noggrannhet och samsyn.
Rätt grundinställning.
Att det ska vara roligt.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Att vara engagerad och en fenomenal lyssnare som utgår från kundens avsikt att lyckas.
För att förstå och bygga en vinstgivande relation.

Presenteras av:

I samarbete med: