Ingrid Ina Annerstedt

Ingrid (Ina) Annerstedt

ingrid@inautveckling.se

070-2334180

Ina utveckling

www.inautveckling.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Att leda kunden mot en hållbar vardag. Få balans mellan det skrivna i kalendern och vardagen. Bättre planering, ökat fokus och mindre stress. Att få kunden att göra rätt sak vid rätt tillfälle.

2. Vad är dina styrkor?
Min långa erfarenhet av personlig utveckling. Att jag kan kombinera olika kompetenser, metoder och erfarenheter. Att kunna erbjuda stresshantering när så behövs.

3. Vad driver dig?
Att se lättnaden hos en kund när ”det klickar till”. När kunden får en planering som håller över lång tid och hittar fokus och trygghet i det.

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
Att kunna göra rätt sak vid rätt tillfälle. En genomtänkt väl fungerande planering. När kunden har en hållbar vardag och känner sig trygg och har ”stenkoll”. Att ha en levande vision.

5. Vad är viktigt att tänka på som konsult/rådgivare?
Det är alltid kunden som är i fokus och på egna premisser. Alltid utgå från kundens nuläge och var den befinner sig. Att vara lyhörd och leta efter det som ligger bakom.

Presenteras av:

I samarbete med: