Jenny Karlsson

Jenny Karlsson

Ekonomi och Juridik

jenny.karlsson@abersten.com

063-132335

Abersten Advokatfirma

www.abersten.com

1. Vad kan du hjälpa till med?

- Affärsjuridisk rådgivning rörande den dagliga driften, exempelvis frågor som rör tillämpning av aktiebolagslagen såsom styrelse- och stämmofrågor, ägarfrågor, allmän bolagsrätt m.m.

- Granska/tolka/upprätta/förhandla allehanda kommersiella avtal, exempelvis kundavtal, inköpsavtal, sekretessavtal, hyresavtal, samarbetsavtal m.m.

- Rådgivning i samband med etablering av bolag och förvärv eller avyttring av hel eller del av verksamhet.

2. Vad är Dina styrkor?

- Jag är lösnings- och affärsorienterad. Jag har lätt att sätta mig in i nya frågeställningar och branscher och är enkel att samarbeta med.

3. Vad driver Dig?

- Jag ställer höga krav på min egen prestation och mitt mål är allltid att leverera bra rådgivning som lever upp till mina klienters förväntan. Det bästa kvittot på det är när klienter återkommer och man kan bygga en relation. Jag vill att det ska kännas enkelt och personligt att vända sig till mig för råd.

4. Vad ser Du som viktiga framgångsfaktorer?

- Varje bransch har sina utmaningar och möjligheter och för att kunna identifiera dessa krävs specialistkunskap i kombination med ett nära samarbete mellan konsult och klient. Målet som rådgivare måste alltid vara att genom en proaktiv rådgivning, oavsett om det handlar standardiserade eller skräddarsydda lösningar, hjälpa varje klient att nå sin fulla potential.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?

- Jag tror inte på att krångla till det i onödan. Därför är det viktigt att vara lyhörd inför klientens behov och rak och tydlig i rådgivningen, så att den blir relevant och anpassad för varje enskilt fall. Det är också viktigt att skapa ett starkt förtroende mellan klient och konsult - all bolagsspecifik kunskap sitter klienten på, så rådgivningen blir som bäst i ett nära samarbete. Jag tror på att ta sig an varje nytt ärende med självförtroende, nyfikenhet och engagemang!

Presenteras av:

I samarbete med: