Jens Isaksson

Jens Isaksson

jens@internetmedia.se

063 – 701 08 17

Internetmedia Kommunikationsbyrå Sverige AB

www.internetmedia.se

1. Vad kan Du hjälpa till med?

Jag kan öka din förståelse för hur du arbetar med Sociala Medier och sökmotorer för att öka synligheten för ditt företag, tjänst eller produkt, något som i förlängningen ger dig fler potentiella kunder. Jag kan också öka insikten i hur du skapar målgruppsriktat innehåll och bygger strategier kring detta.

2. Vad är Dina styrkor?

Jag är din idéspruta!

Jag är analytisk och tekniskt kompetent på de områden jag administrerar.

Jag är genuint intresserad och ständigt uppdaterad på nya trender och tekniska lösningar.

3. Vad driver Dig?

Nätet är en demokratisk plats där företag kan verka på samma villkor, beroende på vilken kompetens som används. Jag vill i första led ge Jämtländska företag chansen till en lika bra digital närvaro som ett företag i någon av storstadsregionerna.

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?

Vi vill vara den hjälpande hand som du kanske inte har.

Lyssna, Lyssna och åter lyssna. Det är din behov som vi skall tillgodose.

Öppenhet och dialog i ett tidigt stadie för att förstå eventuella problem eller möjligheter.

Hög teknisk kompetens.

Problemlösare - inget är omöjligt. Vissa saker tar bara olika lång tid.

Ett brinnande engagemang att skapa förutsättningar på outnyttjade plattformar.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?

Att dina behov av hjälp är unika för dig. Därför måste vi förstå dom och hjälpa dig att lösa dom. Det gör vi genom att lyssna mer är vi själva pratar. Vi skall vara kommunikativ och inkännande kring dina problem funderingar och tankar. I vår värld skall ingen behöva känna sig dum för att man inte förstår allt på en gång. Är det så har vi förklarat dåligt. Vi skall ha en förmåga att skapa förtroende och ha en förmåga att se lösningar på problem.

Presenteras av:

I samarbete med: