Kaja Wannberg

Kaja Wannberg

Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling

kaja.wannberg@heartbrain.se

070-5675857

Heart & Brain

Heartbrain.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
I entreprenörsanda utveckla affärer, organisationer och människor för att bidra till det goda, effektiva och lönsamma företaget. Utveckla affärsmässighet. Affärs- Strategi- och Affärsplaneutveckling, Organisations- Ledningsgrupps- och ledarutveckling samt Affärsmentor, Affärscoach och Styrelsearbete. Skapar hållbar tillväxt för företag i uppstart, förändring och utveckling. Se LinkedIn.

2. Vad är Dina styrkor?
Egen erfarenhet och kompetens att starta, driva, avveckla, utveckla och leda företag i framgång och motgång. Prestigelös, orädd, och modig. Får andra engagerade, förstå, vilja och våga. Fokusera på resultat. Konkret och handlingsinriktad.

3. Vad driver Dig?
Utveckling, människor och affärer. Brinner för att se andra lyfta och utveckla sig, sina affärer och sitt företagande. Genom företagande bidra till en bättre värld.

4. Vad ser Du som viktiga framgångsfaktorer
Balans mellan Affärer och Människor mellan Hjärna och Hjärta mellan Innovation och Förvaltning. Levande Affärsplan kommunicerad och förankrad. Kunden i Fokus! Hållbart Ledarskap o Medarbetarskap samt Lärande kultur. Uppleva glädje och ha roligt under tiden.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Ge råd, coacha, vara mentor samt processleda och veta när det är bäst göra vad. Aktivt lyssna in. Kraftfulla frågor, skapa medvetenhet och lyfta fram potentialen hos människorna, organisationen och verksamheten. Förstå kundens och kundens kunds verksamhet och framgångsfaktorer. Behålla - Sluta göra - Göra nytt.

Presenteras av:

I samarbete med: