Lars Svedin

Lars Svedin

Ekonomi, avtal och juridik

lars.svedin@contrado.se

063-109800

Contrado Redovisning Östersund AB

www.contrado.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Contrado Redovisning AB hjälper företag och föreningar med alla typer av ekonomiska frågor i detta ingår rådgivning inom ekonomisystem, redovisningsrutiner, skattefrågor, juridik, generationsskiften, associationsrätt tex val av företagsform, hjälp med att lösa finansieringsfrågor med bank, finansiärer och ägare.

2. Vad är dina styrkor?
Jag har jobbat i branschen i 35 år och är grundare av Contrado Redovisning AB som startades 2004 med i dag 37 st medarbetare på totalt 5 orter. Jag har därigenom skaffat mig stor erfaren av allt från företag och privatekonomi, finansiering, redovisning, personalfrågor, avtalsfrågor, förvärv av verksamheter och bolag. Mina starkaste områden är att hjälpa kunder att köpa/sälja företag med de underlag och råd som behövs kring detta.

3. Vad driver oss?
Att hjälpa företag att utvecklas och växa!
Att hjälpa företag och dess ägare att skapa bra rutiner och en bra ekonomi för sig och sitt företag.

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
Contrado Redovisning AB har vuxit från 3 st – 37 st medarbetare sedan starten 2004. Vår storlek gör att vi kan finns representerade på flera orter och har en stor kompetensbank bland vår personal. Det gör att en kund till oss vanligtvis får svara och hjälp direkt hos med snabb handläggning och tillgänglighet.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Det absolut viktigaste är att alltid ge bra och lönsamma råd utifrån kundens behov och individuella förutsättningar. Den relationen som vi bygger upp med ägare och ledning hos våra kundföretag gör att våra kunder i de flesta fall väljer oss som rådgivare under hela sin tid som företagare.

Presenteras av:

I samarbete med: