Linda Forss

Linda Forss

Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling

linda@forsslivs.se

073-2910018

Linda Forss Livs Produktion AB

www.forsslivs.se
 1. Vad kan du hjälpa till med?
  Att kreativt och konkret forma och strukturera din väg från affärsidé till framgångsrik affärsverksamhet i samklang med dina egna behov, förutsättningar, visioner och värderingar.

 2. Vad är Dina styrkor?
  Att förstå företag som BÅDE är värde- OCH affärsdrivande tex kulturella och kreativa näringar, areella näringar, sociala näringar, hållbarhetsbyggande näringar, bygdeutvecklingsdrivande näringar etc.

 3. Vad driver Dig?
  Passion. Och plikt.
  Både passionen och plikten kallar mig att bidra till samhällsbygget på flera meningsfulla och inspirerande sätt bla genom att coacha kreativa företagare.

 4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
  Att tydliggöra vad man själv menar med framgång
  Att pröva och utvärdera affärsidéer i skarpt läge
  Att känna sina egna och sitt affärssystems drivkrafter, styrkor och svagheter
  Att våga drömma och våga se verkligheten

 5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
  Att få vara en företagares coach är ett stort förtroende. Jag är rädd om företagarens tid och affärsidé och anpassar vad rådgivningen riktar in sig på och hur jag coachar utifrån individuella behov och förutsättningar.

Presenteras av:

I samarbete med: