Linda Tillman

Linda Tillman

Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling

linda@lolinntillman.se

070–3252439

Lolinn & Tillman AB

www.lolinntillman.se
 1. Vad kan du hjälpa till med?
  Att skaffa bra koll på verksamheten och siffrorna så att kunden kan ta bra affärsmässiga beslut för ett lyckosamt företagande. Kundens behov styr.
  Det kan till exempel handla om…
  … att resonera kring lönsamhet,
  … att titta på vad som gått bra och mindre bra,
  … att ta fram mål/mätetal,
  … att ta fram en affärsplan för att ta sig från nuläge till önskat läge,
  … samt att kartlägga processer i effektiviserings- eller digitaliseringsyfte

 2. Vad är Dina styrkor?
  Jag är nyfiken av mig och bra på att kartlägga och förstå kedjan från "helhet till detalj" samt att ”sätta fingret på utmaningarna”. En förkärlek till excel och siffror har jag också – något som kan komma väl till pass när det gäller analyser.

 3. Vad driver Dig?
  En nyfikenhet på andra människor och affärer samt en vilja att bidra till ett blomstrande näringsliv i Jämtland.

 4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
  Att man vet var man är, vart man ska och att man har god kontroll på siffror och verksamhet på vägen. Sedan får man inte underskatta glädje, engagemang och goda relationer heller när det gäller att lyckas i sitt företagande.

 5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
  Att vara lyhörd och säkerställa att man förstår kundens frågeställningar. Att måna om en öppenhet och en positiv stämning där alla frågor är välkomna!

Presenteras av:

I samarbete med: