Mårten Wikner

Mårten Wikner

Marknad, sälj, varumärkesarbete och offentlig upphandling

info@martenwikner.se

073-9399419

Mårten Wikner

www.martenwikner.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Utveckla och driva insatser och projekt för digitala marknadsföring, försäljning och PR inom besöksnäringen.

2. Vad är Dina styrkor?
Att utifrån företagets befintliga målgrupper och kundgrupper tillföra nyckelkunskap och verktyg inom digital transformation, marknadsföring och försäljning

3. Vad driver Dig?
Att se mina kunder lyckas med sin digitala kommunikation och digitala utveckling.

4. Vad ser Du som viktiga framgångsfaktorer?
Kundfokus, att se de digitala verktygens möjlighet för mindre och medelstora företag i samverkan med andra.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Att både lyssna in vart kunden befinner sig med sitt företag idag, samt att ge ett tydligt mervärde för kunden utöver förväntningarna.

Presenteras av:

I samarbete med: