Malin Burman

Malin Burman

Ledning och organisationsutveckling

info@kriskonsulterna.se

073-0691832

Kriskonsulterna Jämtland AB

www.kriskonsulterna.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Att antingen starta eller utveckla ett arbete inom krishantering eller arbetsmiljö. Handleda och bistå med att ta fram rutiner, processer, planer och strukturer.

2. Vad är Dina styrkor?
Jag är lugn, kunnig, kompetent och resultatinriktad.

3. Vad driver Dig?
Jag tycker om utmaningar och det är viktigt för mig att göra skillnad hos den jag arbetar tillsammans med.

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
Att göra jobbet med att driva egna processer- att kopiera andras rutiner och planer är säkert bekvämt, men det gör att viktig kunskap går förlorad.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Att vara tydlig och ha förmågan att förklara krångliga saker på ett enkelt sätt. Det är också viktigt att vara lyhörd för att kunna rådge på rätt sätt.

Presenteras av:

I samarbete med: