Maria By

Maria By

maria@mgladdaom.com

070-848 93 54

Chilleria By Maria

www.mgladdaom.com

1. Vad kan du hjälpa till med?

Förebygga och motverka stress/utbrändhet för individer, grupper och företag/orga­nisationer. Hjälpa till med konstruktiv vägledning och rådgivning kring stress, både i arbetssituationer och i vanliga vardagliga situationer. Jag kan hjälpa till att sortera tankar, hjälpa till att fokusera på det som kan föra en person framåt, och få balans. 

Även på det som kan hjälpa en person att komma tillbaka, ifrån en sjukskrivning p.g.a. tex utmattning.

Finns viljan, finns hjälpen!

2. Vad är Dina styrkor?

Min största styrka är att jag är bra på att uppmuntra och peppa och att se möjlig­heterna och är lösnings orienterad. Jag försöker därför lägga fokus på det som är möjligt i klientens liv, utifrån varje enskilt fall. Jag är lyssnande och förstående. 

Med en mjuk och uppriktig ton är jag rak och ärlig, vilket gör att du kan känna dig trygg.

3. Vad driver Dig? 

Intresset för människor, glädjen och tacksamheten till livet. Att ha hälsa! Inte myc­ket spelar roll i livet om vi inte mår bra. Min egen erfarenhet av utmattning. Som gör att jag VET att det går att bli frisk och få ett fungerande liv igen. Balans och kontroll på livet får oss att sträcka på oss och le. Balans får oss att bli den bästa versionen av oss själva! 

4. Vad ser Du som viktiga framgångsfaktorer?

Nyfiken, trovärdig och att alltid sträva efter att bli bättre. Se utmaningar som möj­ligheter. Vara flexibel, fördomsfri och kreativ.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?

Serviceinriktad, ödmjuk, intresserad, tydlig, omtänksam, nyfiken, lyhörd, utåtriktad och kontaktskapande.

Presenteras av:

I samarbete med: