Marie Simonsson

Marie Simonsson

Affärsidé och affärsplan

marie@msimonsson.se

070-6405960

M Simonsson AB

www.msimonsson.se

1. Vad kan du hjälpa till med?

Affärsplaner och företagsutveckling, att formulera och strukturera en affärsplan för företagets framtid. Ledarskap och organisationsutveckling genom coachning.

2. Vad är Dina styrkor?

Erfarenhet som företagare och chef/styrelseledamot i kombination med en god teoretisk bakgrund.

3. Vad driver Dig?

Ett intresse för företagande, människor och lokal och regional utveckling.

4. Vad ser Du som viktiga framgångsfaktorer?

Att skapa en målsättning och orka hålla fast vid den både i bättre och sämre tider. Utveckling tar tid.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?

Respekt för att det är kunden som måste finna och formulera den lösning som är bäst för företaget. Jag ska lyssna och vara bollplank.

Presenteras av:

I samarbete med: