Marlene Gustafsson

Marlene Gustafsson

Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar

marlene@manskligamotenare.se

070-3070719

Mänskliga Möten

www.manskligamotenare.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Jag kan hjälpa till med handledning för både chefer och företagare inom
- Organisation – främst mot friska arbetsplatser
- Närvarande Ledarskap
- Att hantera psykisk ohälsa och stress bland sina medarbetare

2. Vad är Dina styrkor?
Jag har lång erfarenhet av att möta människor i enskilda samtal med en lång rad av problematik såsom oro, ångest, stress, kommunikation och värre kriser än så i livet. Min styrka i samtalet är strukturen i samtalet, ett närvarande lyssnade och en analytisk förmåga att se orsak och samband.

Jag har också jobbat i grupp i många år som lärare och arbetsledare. Min styrka är även här att se den enskilde individen i gruppen och att se dess behov. Med lång erfarenhet och god teoretisk grund kommer en säkerhet att du kan möta de flesta situationer utan att bli stressad eller må dåligt. Jag har strategier och flexibilitet för hur grupper kan agera och reagera i de flesta situationer.

3. Vad driver Dig?
Det finns en oerhörd drivkraft i att varje dag hjälpa människor framåt i sin personliga utveckling. Om du dessutom styr din egen tid och gör det du tycker mest om i hela världen då är det lätt att känna driv. Jag känner sällan att jag går till arbetet utan funderar mer på vilka utmaningar dagen kommer att ge. Som så många andra jagar jag tiden och vill få den att räcka till för allt jag vill göra.

4. Vad ser Du som viktiga framgångsfaktorer?
Det finns en grundkraft som är en förutsättning för framgång som jag ser det och det är motivation. Om du inte har en inre motivation för det du gör, utan kanske en yttre mer materiell prestationsinriktad drivkraft, så är det svårt att verkligen göra sitt bästa hela tiden. Om det är pengar som driver dig eller status är det svårt att hålla med tiden. En äkta kärlek till det du gör och en stark motivation ger den där positiva och ärligt intresserade känslan i det du utför och det märker kunden.

Andra framgångsfaktorer är att du kan det du utgör dig för att kunna, att bemöta sina kunder med respekt och värdskap samt att ha tillit till din egen förmåga.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Att du inte äger sanningen eller kommer med färdiga lösningar till din klient. Du ska hjälpa klienten att hitta den egna vägen som passar just dess företag och dennes personlighet och möjligheter.
Att visa respekt för att klienten har stor kunskap inom sitt område och att du bidrar med ett nytt perspektiv och alternativ.
För att uppnå detta krävs en behovsanalys och en grundlig kartläggning i ett första skede.

Presenteras av:

I samarbete med: