Oskar Sergel

Oskar Sergel

Marknad och sälj

oskar@sergeltalarkonst.se

070-5534000

Sergel Talarkonst

www.sergeltalarkonst.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Jag erbjuder företagsanpassade och utvecklande workshops, föreläsningar, coachningar och utbildningar inom konceptet VINNANDE PRESENTATIONER OCH MÖTEN.

2. Vad är Dina styrkor?
Att mottagaranpassa uppdragen så att beställaren verkligen får det som efterfrågas. Många praktiska inslag så att vi verkligen lär oss verktygen och modellerna. Tydlig.

3. Vad driver Dig?
Att få se andra utvecklas och med ofta små medel bli mycket tydligare, mer säljande, entusiasmerande osv. Samt att hela tiden själv hitta sätt att bli tydligare.

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
Att inse sina förbättringsområden och ta tag i dessa. Att vara modig och bjuda på sig själv i olika situationer och vara mottaglig för feedback och utvecklas.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Man måste föregå med gott exempel och leva som man lär. Om inte jag utstrålar kompetens och kunnighet på mitt område kommer jag aldrig att kunna övertyga någon annan.

Presenteras av:

I samarbete med: