Ove Nesterud

Ove Nesterud

Affärsidé och affärsplan

ove@xpansion.se

070-5471384

Affärspartner Ove Nesterud AB

www.xpansion.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Bistå ledningen i arbetet med affärsplaner, verksamhets-, projekt- samt sälj och marknadsutveckling 
Utveckla engagerade chefer och medarbetare.

2. Vad är dina styrkor?
Jag är flexibel, målinriktad, kommunikativ, en positiv realistisk som efter 23 år i rollen är bra på att finna de verkliga behoven och därifrån vägen till målet. 

3. Vad driver dig?
Att få alla medarbetare att utmana och utveckla varandra och därifrån lyckas nå företagets mål och visioner. Att anta nya utmaningar och att skapa resultat. 

4. Vad ser du som framgångsfaktorer?
Skapa handling och rätt beteenden! byggt på bra behovskartläggningar och rätt prioriteringar. Att fokusera på sina styrkor och hantera sina svagheter. 

5. vad är viktigt att tänka på som rådgivare konsult?
Anpassa mig utifrån resp. person och företag. Ha ett coachande förhållningssätt, konstruktivt ifrågasätta och aktivt bidra med mina kunskaper.

Presenteras av:

I samarbete med: