Per-Olof Persson

Per-Olof Persson

Ledning och organisationsutveckling

pelle@coompanion.se

070-2101580

Coompanion

www.jamtland.coompanion.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Hur starta och utveckla kooperativa företag. Rådgivning i styrelsens arbete. Processledning och affärsutveckling. Finansiering av utvecklingsprojekt. Affärsplanearbete för kooperativ, sociala företag och samhällsentreprenörer.

2. Vad är Dina styrkor?
Styrelseutbildningar för kooperativ och ekonomiska föreningar. Samverkan och avtalsfrågor mellan kooperativ, samhällsentreprenörer och offentliga parter.

3. Vad driver Dig?
Att se personer växa och lösa individuella och samhälleliga behov med ett företagande. 

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
För att ett kooperativt företagande skall bli framgångsrikt är det grundläggande att personerna som startar och utvecklar verksamheten har en gemensam vision och att det blir bättre att nå gemensamma mål via ett samarbete dem emellan. För att samarbete och engagemang skall växa är det viktigt med ett arbetssätt som är främjar öppenhet och delaktighet i kooperativet.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Att vara ärlig och både ifrågasätta och bekräfta. Viktigt är att de rådgivna tror på de råd de får via ett coachande förhållningssätt. Kvalitetssäkra rådgivningen med uppföljning och att vara tillgänglig för vidare kontakt. Du kan känna trygghet med att det vi samtalar om stannar mellan oss.

Presenteras av:

I samarbete med: