Per Roslund

Per Roslund

Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling

per@happysveg.se

070-3863007

Happy Sveg AB

Happysveg.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Affärsutveckling

2. Vad är Dina styrkor?
Bred erfarenhet av företagande. Är duktig på att utveckla affärsidéer och har bra nätverk gällande finansieringslösningar, stort nätverk bland företagande och bra relationer med banker, bokföringsbyråer.

3. Vad driver Dig?
Jag tycker det är fantastiskt roligt att jobba med att utveckla människor i företagande och hjälpa till och se dem växa i sitt tänk stödja i deras utveckling.

4. Vad ser Du som viktiga framgångsfaktorer?
Jag har lätt för att få kontakt med folk och att entusiasmera och få min omgivning att lyssna och bli engagerad i mina idéer och tänk i det breda när det gäller affärsutveckling.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Man skall vara lyhörd var kunden är i sin process och utifrån det arbeta och rådgiva samt hjälpa till att få kunden att förstå och utveckla sin verksamhet utifrån det.

Presenteras av:

I samarbete med: