Pernilla Fahlman

Pernilla Fahlman

Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling

pernilla.fahlman@contrado.se

Växel: 063-109800
Direkt: 063-5011956

Contrado Redovisning Östersund AB

www.contrado.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Contrado Redovisning AB har en bred kundstock med företag och föreningar inom många olika branscher. Vi hjälper till med alla typer av ekonomiska frågor som exempelvis rådgivning inom ekonomisystem, skattefrågor, redovisningsrutiner, juridik, bildande av bolag, samt hjälp med att lösa finansieringsfrågor med bank, finansiärer och ägare.

2. Vad är Dina styrkor?
Jag har arbetat inom branschen i 10 år, under dessa år har jag skaffat mig en bred erfarenhet av olika företagsformer och dess ekonomifunktioner. Jag är engagerad i mina kunder och försöker hela tiden förbättra och effektivisera vårt samarbete.

3. Vad driver Dig?
Att hjälpa företag och dess ägare att växa och utvecklas genom att skapa bra rutiner och en bra ekonomi för både ägare och företag.

4. Vad ser Du som viktiga framgångsfaktorer?
Hög servicegrad, kunskap och lättillgänglighet ger trygga kunder!

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Det viktigaste är att alltid se till kundens behov och individuella förutsättningar, och därefter ge bra och lönsamma råd. Att bygga en relation med ägare och ledning hos våra kundföretag ger långsiktiga samarbeten.

Presenteras av:

I samarbete med: